Poslední příspěvky

 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Libřický, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě Malšova Lhota na okraji města Hradce Králové. Jedná se o třípodlažní rodinný dům s částečným ...
 • Polyfunkční dům Brno 

  Žáková, Dagmar
  Vypracování bakalářské práce na téma Polyfunkční dům se zabývá výstavbou bytového domu s přidruženou funkcí v Brně-Zábrdovicích na ulici Milady Horákové. Parcela je umístěna v proluce s původním účelem nezastavěného nádvoří. ...
 • Farma s ubytovacím zařízením 

  Tušl, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem budovy s ubytovacím zařízením v koňském areálu na Kratochvilce. Budova sestává ze dvou nadzemních podlaží a je navržena ve standartu garni*** s 75-ti lůžky pro hosty a s omezenou možností ...
 • Rodinný dům v Bílovicích nad Svitavou 

  Sedláčková, Sára
  Předmětem práce je vypracování projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu v Bílovicích nad Svitavou na ulici Kozlíkova. Dům má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepen a má plochou jednoplášťovou střechu. ...
 • Polyfunkční dům, Brno 

  Pohanka, Patrik
  Zadání bakalářské práce zpracovává projekt polyfunkčního domu, nacházející se v jihovýchodní části od centra Brna. Daný objekt se nachází mezi ulicemi Kopečná a Studánka pod Šilingrovým náměstím. Okolní zástavbu tvoří ...
 • Polyfunkční dům, Praha ulice Orebická, technologická etapa dokončovací práce 

  Karásek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá řešením dokončovacích prací v polyfunkčním domě. Objekt se nachází v Praze na ulici Orebická a jedná se o novostavbu o 20 – ti bytech s podzemními garážemi a přízemní prodejnou. V práci řeším ...
 • Skladovací hala 

  Filip, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu skladovací haly ve Vyškově. Hala má rozpon 36 m, délku 48 m a světlou výšku 6 m. Jedná se vaznicovou soustavu se sedlovými příhradovými rámy. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Lotter, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu nadstandardního rodinného domu v Karviné Mizerově. Objekt se nachází na parcele 1255/111, v katastrálním území ...
 • Plastifikátory nahrazující vápno ve vápenocementových omítkách 

  Kajsrlík, Jan
  Tato práce se zabývá možností náhrady vápna ve vápenocementových omítkových maltách. S ohledem na komerčně prodávané přípravky zkoumá, jakými organickými látkami je možné nahradit vlastnosti vápna. Sleduje se jejich vliv ...
 • Výstavní pavilon 

  Bystrianská, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výstavního pavilonu v Brně. Rozpětí nosné konstrukce je 30,5 m, délka 53 m, výška v nejvyšším bodě 13,27 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. ...
 • Technologické řešení hrubé vrchní stavby stanice Hasičského záchranného sboru Čáslav 

  Komorousová, Hana
  Nasazení mechanizace při řešení hrubé vrchní stavby stanice Hasičského záchranného sboru Čáslav Příspěvek popisuje varianty řešení použité mechanizace na konkrétním případu stanice hasičského záchranného sboru Čáslav. Je ...
 • Rodinný dům s lékárnou 

  Svatek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s lékárnou. Dům je situován ve Valticích ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi ...
 • Investorská cena stavby 

  Burešová, Eva
  Cílem bakalářské práce je stanovení ceny stavby z investorské pozice tak, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti pro investora. Teoretická část se zabývá fázemi životního cyklu, tvorbou ceny stavby a smluvními dokumenty. ...
 • Most přes řeku Bělá 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu silnice I/44 přes řeku Bělá. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení. Vybranou variantou k podrobnému zpracování byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly ...
 • Víceúčelová hala v Táboře 

  Tomeš, Martin
  Ve svém projektu jsem se věnoval návrhu sportovní haly v Táboře. Jako hlavní konstrukční materiál bylo použito lepené lamelové dřevo. pro přidružené konstrukce byla použita ocel. konstrukce má rozpětí 45 metrů, délku 60 ...
 • Rodinný dům s grafickým centrem v Jihlavě 

  Svoboda, Marek
  Bakalářská práce je projekt vícepodlažního polyfunkčního rodinného domu s grafickým centrem v Jihlavě. Dům je určen pro bydlení dvou čtyřčlenných rodin. Obsluha grafického centra bude zajištěna obyvateli domu. Hlavní vstupy ...
 • Infiltrace - elementární hydrologický proces 

  Salač, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením infiltrace vody do půdy v zájmové lokalitě obce Šakvice. Měření probíhaly ve dnech 13.5.2009 a 10.9.2009 na půdě zpracované klasickým způsobem, tj. s orbou. Pro měření se použily ...
 • Stanovení finančního plánu stavební zakázky z pohledu dodavatele s vlivem na hospodaření firmy 

  Malý, Václav
  Práce je zaměřena na stanovení finančního plánu stavební zakázky s vlivem na hospodaření firmy. První část se zabývá teoretickými pojmy vztahujícími se k tématu práce, jako jsou stavební zakázka, finanční plán, harmonogram ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Rodinný dům 

  Jiříček, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu v obci Janová. Stavební pozemek se nachází na konci zástavby rodinným domů v okrajové části obce. Objekt stojí na parcele s ...

Zobrazit další