Now showing items 283-302 of 680

 • RD Prostějovičky- technologická etapa hrubé horní stavby 

  Alexa, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé horní stavby rodinného domu v Prostějovičkách. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, ...
 • Realizace dokončovacích prací - Administrativní budova v Kolíně 

  Pospíšilová, Izabela
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapu dokončovacích prací administrativní budovy, nacházející se v Kolíně – Zálabí. Zaměřila jsem se především na provedení vnitřních omítek různými technologiemi a na jejich ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně 

  Habartová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jihlavě 

  Mironiuková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu. Jedná se o osmipodlažní stavbu. Tři podlaží jsou určena pro hromadné garáže a pět podlaží pro bytové jednotky. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého ...
 • Realizace hrubé spodní stavby čerpací stanice 

  Zemánek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických základů. ...
 • Realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Přerově 

  Minarovič, Kamil
  V této bakalářské práci je cílem realizace spodní hrubé stavby polyfunkční domu v Přerově. Obsahem této bakalářské práce je řešení souhrnné technické zprávy, technologického předpisu pro výkopy a základové konstrukce, ...
 • Realizace hrubé spodní stavby tribuny v Hradci Králové 

  Nejezchleb, Jiří
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu tribuny v Hradci Králové. V práci je zahrnuto technická zpráva objektu, technologický předpis pro založení objektu na vrtaných pilotách, kontrolní a zkušební plán, zpráva ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno, Sochorova 

  Boháček, Adam
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně na ulici Sochorova. Součástí práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí formou technologického ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně 

  Vojtek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením etapy hrubé vrchní stavby bytového domu „Rezidence Erasmus“ v Brně, na ulici Hrnčířská. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, technologický předpis pro ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby divadla Ždírec nad Doubravou 

  Sokol, David
  Obsahem této práce je výstavba divadla ve Ždírci nad Doubravou, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technickou zprávu, řešení dopravních tras, výkaz výměr, technologické předpisy, technickou ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby herního centra Brno 

  Podškubka, Martin
  Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby herního centra Brno, která obsahuje tři rozdílné technologické postupy provádění. Je to montáž skeletu, betonáž monolitických prvků a zdění svislých nosných a nenosných ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby přístavby výrobní haly ve Veřovicích 

  Šilhová, Kristýna
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v obci Veřovice. Obsahem práce je stavebně technologická zpráva, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby restaurace v Čeladné 

  Mézl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením etapy hrubé vrchní restaurace v Čeladné. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, technologický předpis pro zdění z vápenopískových tvárnic, technickou zprávu ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrouně 

  Faltys, David
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu, řešení širších dopravních vztahů, technologický předpisy pro zdění a hrubou ...
 • Realizace skladovací haly v Brně Podolí, variantní řešení obvodového pláště 

  Boucník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá variantním řešením obvodového pláště skladovací a administrativní haly v Brně Podolí. První varianta je řešena jako skeletová stavba s výplňovým zdivem z pórobetonových tvárnic Ytong s ...
 • Realizace spodní hrubé stavby bytového domu "D" obytného souboru Zlín - Jižní svahy 

  Teplý, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení spodní hrubé stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o pětipodlažní objekt se suterénem s garážemi. Budova je založena na vrtaných pilotách. Práce obsahuje ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích 

  Hačka, Martin
  Cílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění záporového pažení, pro ...
 • Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov 

  Urbánek, Štěpán
  Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh ...
 • Realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Havlík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadzemního podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a ...
 • Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brně 

  Hradečný, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Brně, která je realizována pomocí kompletního systémového řešení. Obsahuje logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci ...