Now showing items 545-564 of 680

 • Umělecká škola Brno 

  Scholzová, Simona
  Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32 z druhého ročníku, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem ...
 • Umělecká škola Brno 

  Divišová, Diana
  Tématem zadání byl návrh novostavby Umělecké školy Kraví hora. Tato škola bude využívána obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Kousal, Petr
  Umělecká škola se nachází v lokalitě Brno – Střed, Kraví hora. Objekt je umístěn na horní část pozemku, zapuštěn do terénu a kopíruje svažitý terén. Návrh tvoří centrální atrium, které je obklopeno výstavním prostorem s ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Hlubinková, Monika
  Tématem projektu je návrh novostavby umělecké školy v lokalitě Brno-Střed, Veveří. Pozemek se nachází v klidové oblasti Kraví Hora poblíž Hvězdárny a planetária Brno. Návrh spočívá v zachování klidové oblasti vytvořením ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Vystrčilová, Kamila
  Následující bakalářská práce je zpracována na základě studie vytvořené v předmětu AG32. Tuto studii upravuje a rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem je Umělecká ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Smička, Matěj
  Z dříve vypracované studie v předmětu AG32, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Téma práce má název Umělecká ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Králík, Ondřej
  Novostavba umělecké školy v Brně se nachází na severovýchodním svahu Kraví hory v blízkosti centra Brna. Koncept formování i umístění budovy vycházel z předpokladu, že zadaný pozemek bude přetvořen v park a samotná škola ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Macháček, Tomáš
  Tématem zadání byl návrh novostavby Umělecké školy v Brně. Stavba je umístěna na území Brno-Kraví hora a je obklopena parkem, hvězdárnou a planetáriem a zahrádkářskou kolonií. Pozemek se nachází ve svažitém terénu a v ...
 • Určení geotechnických a geologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro zakládání staveb v Brně - Chrlicích 

  Kořínková, Jana
  Předmětem práce je zhodnotit geotechnické a geologické charakteristiky zemin v Brně-Chrlicích. Popsat danou problematiku stávajícího stavu. Odebrat vzorky zeminy a následně je laboratorně posoudit. Vyhodnotit je v programu ...
 • Určení geotechnických a geologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro zakládání staveb v Lískovci u Koryčan 

  Králík, Michal
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit vlastnosti zeminy v dané lokalitě Českého masívu jako základovou půdu. Průzkum se zabývá geomechanickými vlastnostmi, v rámci možností i vlastnostmi hydrogeologickými. První úkol je ...
 • Určení pohybu skalních bloků 

  Slováček, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá určováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda, nedaleko obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce je navázána na výsledky z předešlých let 2004 - 2013. Cílem je zaměření ...
 • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

  Sliška, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...
 • Účelová mapa zámeckého parku v Buchlovicích 

  Martináková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy zámeckého parku v Buchlovicích. Je zde popsán postup vyhotovení výsledné mapy v měřítku 1:500 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - základní a účelové ...
 • Účinky obhospodařování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchové vrstvy půdy 

  Komárková, Markéta
  V bakalářské práci se hodnotí vliv různého zpracování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchových vrstev půdy. Experimentální výzkum probíhal v blízkosti obce Šakvice na dvou vybraných plochách, které byly zpracované klasickým ...
 • Únosnosti stropní konstrukce stanovená diagnostikou a zatěžovací zkouškou 

  Candra, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou a zatěžovací zkouškou stropních konstrukcí. V práci jsou stručně popsány konstrukční systémy stropních konstrukcí, teorie přípravy a postupu při jejich diagnostice. Vybrané ...
 • Úprava křižovatky ulic Hostýnská x Havlíčkova v Bystřici pod Hostýnem 

  Holcová, Veronika
  Náplní bakalářské práce je úprava stávající křižovatky Hostýnská x Havlíčkova. Práce obsahuje úpravy komunikací pro silniční vozidla, úpravy pěší komunikace a vybudování nových ploch zeleně za účelem rekultivace prostředí.
 • Úprava MÚK Ostravská x Bedřichovická v Brně 

  Acuna Subia, Luis Carlos
  Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy úrovňové části mimoúrovňové kosodélné křižovatky v městské části Brno-Slatina. Na křižovatce se kříží silnice I/50 Ostravská a silnice II. třídy Bedřichovická. Jejím hlavním problémem ...
 • Úprava okružní křižovatky Hviezdoslavova x Bedřichovická 

  Klusková, Jana
  Práce se zabývá řešením problému okružní křižovatky, která spojuje silnice II/430 Hviezdoslavova a silnice III/715283 Bedřichovická v městské části Brno Slatina. Jedná se o okružní jednopruhovou křižovatku. Křižovatka je ...
 • Úprava vodního toku ve správě Povodí Dyje 

  Janovská, Michaela
  Bakalářská práce byla zaměřena na posouzení kapacity stávajícího stavu řeky Oslavy v intravilánu města Oslavany. Posuzovaný úsek se nachází v blízkosti fotbalového hřiště a zámku, který byl po-staven v roce 1225 a v případě ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice 

  Javorský, Tomáš
  Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer u obce Dobšice u Znojma. Na dané téma byla v předmětu AG34 zpracována studie, kterou práce rozšiřuje o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro ...