Now showing items 21-40 of 680

 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Chytková, Alžběta
  Cílem projektu bylo vytvořit důstojné místo pro poslední rozloučení, které navazuje na stávající hřbitov v Brně Líšni. Celý návrh bere ohled na nelehkou životní situaci návštěvníků a především na provozní správnost. Stavba ...
 • Boční recirkulační oblasti proudu v korytě před přelivem 

  Korálová, Nikola
  Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část. Obsahem literární rešerše je problematika bočně zúžených přelivů, na nichž dochází k bočnímu zúžení proudu. Náhlá změna šířky koryta a vznik návodního ...
 • Most přes potok a přeložku polní cesty 

  Matuška, Petr
  Úkolem práce je bezpečný a hospodárný návrh mostní konstrukce o jednom poli přes místní potok a přeložku polní cesty za dodržení všech platných norem a předpisů. Byly navrženy tři možné varianty a preferována je lichoběžníková ...
 • Adelheid chov koní 

  Kříčková, Zuzana
  Jak už z názvu "Adelheid chov koní" vyplývá, jedná se o návrh areálu, který má sloužit pro chov a výcvik jezdeckých koní. Zadání práce navazuje na požadavky investora - Milana Saturku. Pan Saturka vlastní nemalé množství ...
 • Novostavba rodinného domu, Šoporňa 

  Polaček, Filip
  Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v obci Šoporňa na juhozápade Slovenskej republiky. Objekt je navrhnutý, ako jednogeneračný pre päť člennú rodinu, s možnosťou budúceho prerobenia na dvojgeneračný.Objekt ...
 • Zlepšení dopravní dostupnosti Města Měčína 

  Votípka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh přeložky silnice II/117 v obci Měčín, která v současném stavu má nedostatečné šířkové uspořádání na vjezdu do obce. Nově vzniklá komunikace je navržena v dostatečném šířkovém uspořádání a ...
 • Doúprava pitné vody v místě její spotřeby 

  Hrubý, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem znečištění pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli, zejména pak znečištění těžkými kovy jako olovo a měď a shrnuje metody, kterými by se dali tyto znečišťující látky ...
 • Rodinný dům s kancelářemi v Prievidzi 

  Szakács Bahnová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a projektovou dokumentaci rodinného domu s kancelářemi v Prievidzi. Objekt je částečně podsklepen a má tři nadzemní podlaží. Dům je určen k bydlení 2 rodin, nachází se zde 2 bytové jednotky. ...
 • Novostavba obecního úřadu v Suché, hrubá vrchní stavba 

  Vondrák, Jan
  Předmětem této práce je stavebně technologické řešení svislých konstrukcí novostavby obecního úřadu v Suché. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro bezpečnou a ...
 • Rodinný dům 

  Jagoš, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu, který se nachází v katastrálním území města Kunovice u Uherského Hradiště. Jedná se o dům s obdélníkovým půdorysem, částečně podsklepený, dvoupodlažní s plochou ...
 • Rodinný dům 

  Schusterová, Soňa
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu pro 5 člennou rodinu, a zpracování jeho dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu, která bude realizována na rovinatém pozemku na okraji rozvojové části ...
 • Faktory ovlivňující stabilitu svahů 

  Slováková, Kristýna
  Úkolem bakalářské práce s názvem „Faktory ovlivňující stabilitu svahů je rešerše zabývající se příčinami svahových pohybů, jejich klasifikací, přístupy k řešení stability svahů a možnými sanačními opatřeními. V rámci ...
 • Umělecká škola v Brně 

  Kousal, Petr
  Umělecká škola se nachází v lokalitě Brno – Střed, Kraví hora. Objekt je umístěn na horní část pozemku, zapuštěn do terénu a kopíruje svažitý terén. Návrh tvoří centrální atrium, které je obklopeno výstavním prostorem s ...
 • Vývoj ultravysoce pevnostních (UHPC) a reaktivních práškových (RPC) kompozitů 

  Rundt, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá ultravysoce pevnostními betony a reaktivními práškovými kompozity. V teoretické části jsou formou rešerše popsány vlastnosti vstupních surovin na jejich výrobu, zejména příměsí. Dále je studována ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu 

  Joneš, Filip
  Cílem této bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu. V práci jsou řešeny ukazatelé ekonomické efektivnosti, problematika nízkoenergetické výstavby, a její charakteristika. Dále je řešeno ...
 • Vliv investice na rozvoj obce 

  Hladík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investic a jejich vlivem na rozvoj samosprávných celků. První část práce je praktická a seznámí nás s konkrétními pojmy v sektoru investic, veřejných projektů a hospodaření obcí. V ...
 • Rybochovná zařízení se zaměřením na teplovodní 

  Pavlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na teplovodní rybochovná zařízení, jejich rozdělení a způsoby hospodaření na nich. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh. V ...
 • Desková konstrukce v obci Budišov nad Budišovkou 

  Ilčík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové deskové mostní konstrukce v obci Budišov nad Budišovkou dle ČSN EN 1992-1-1. Most převádí místní komunikaci přes řeku Budišovku. V příčném řezu je konstrukce plného lichoběžníkového ...
 • Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zemních prací u přístavby posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla ve městě Harrachov. V místě hlubokého zářezu do terénu je navržena mikropilotová záporová ...
 • Statická analýza některých typů dřevěných konstrukcí 

  Čáslavová, Sandra
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu krovových konstrukcí, rozborem a zhodnocením jejich rozdílů v chování. Práce je zaměřena na posouzení tradičních krovů, vytvoření jejich rovinných modelů, které jsou navzájem porovnány. ...