Now showing items 21-40 of 684

 • Myčka pro vlaky 

  Uher, Michal
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce myčky na vlaky. Objekt je umístěn v průmyslové zóně obce Lípa nacházejícího se nedaleko krajského města Zlína. Objekt má půdorysný tvar 8 x 96 m. Je ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení průmyslového objektu v Jaroměři 

  Schreiber, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie stavebních úprav na objektu s podnikatelským záměrem v Jaroměři. Obsahem práce je především zpracovaný technologický předpis. Pro etapu stavebních úprav zastřešení objektu je ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení vrchní hrubé stavby bytového domu 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické studie etapy provedení vrchní stavby bytového domu v Medlánkách. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní ...
 • Předběžný stavebně statický průzkum vodorovných nosných konstrukcí 

  Větrovcová, Pavla
  Tato bakalářské práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu Vysokopodlažních garáží na ulici Herčíkova v Brně, Králově Poli. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést pro změnu využívání 1. nadzemního podlaží ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Stryja, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků, interpersonální komunikací a vztahy mezi pracovníky ve stavební firmě. Tato témata jsou podrobně rozebrána v teoretické části, na kterou navazuje část empirická. ...
 • Detached Family Residence 

  Roštár, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dvojpodlažného rodinného domu na parcele 983/101 v Babiciach nad Svitavou. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Babice nad Svitavou. Návrh rodinného domu sa zaoberá architektonickým, ...
 • Hudební klub v Brně 

  Muzikář, Vladimír
  Na základě ateliérové studie AG35 je zpracována tato bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Hudební klub v Brně, pro ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Bombera, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje návrh vzduchotechnických jednotek pro mateřskou školu, které zajišťují nucené větrání s využitím zpětného získávání tepla. Pro zajištění odvodu tepelné zátěže v letních měsících je v hernách této ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely dědictví 

  Osmanová, Sára
  Bakalářská práce je zaměřena na definování obecných postupů oceňování nemovitostí pro dědické účely a na následné zanalyzování finančních aspektů dědění. Pro dědické řízení je nutné stanovit obvyklou cenu aktiv pozůstalosti, ...
 • Vinárna s ubytováním 

  Ryšavý, Miloš
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o novostavbu vinárny s ubytováním. Práce je rozdělena na výkresovou, textovou a přílohovou část. Textová část obsahuje průvodní a souhrnnou ...
 • Rodinný dům 

  Pernicová, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace rodinného domu v Rájci. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený dvoupodlažní objekt s garáží. Půdorysný tvar je sestaven ze dvou obdélníků se střechou ...
 • Polyfunkční dům, Brno 

  Pohanka, Patrik
  Zadání bakalářské práce zpracovává projekt polyfunkčního domu, nacházející se v jihovýchodní části od centra Brna. Daný objekt se nachází mezi ulicemi Kopečná a Studánka pod Šilingrovým náměstím. Okolní zástavbu tvoří ...
 • Rekonstrukce a přestavba stodoly v areálu zámku Miroslavské Knínice 

  Martínek, David
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí stodoly v Miroslavských Knínicích. Bylo zapotřebí prozkoumat stodolu v jakém stavu se konkrétně nachází. Po zjištění rozpadajícího zdiva a vzniku trhlin v obvodových stěnách je nutné ...
 • Vzduchotechnika pro mateřskou školu 

  Grmolcová, Eliška
  V této bakalářské práci je řešena vzduchotechnika pro mateřskou školu společně s varnou. Zařízení zajišťuje přívod čerstvého upraveného vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Dále je řešeno chlazení objektu v letních ...
 • Vývoj polymerního reprofilačního materiálu 

  Juřička, Viktor
  Sanace betonových konstrukcí jsou důležitým a neustále se vyvíjejícím odvětvím, kde vývoj nových, progresivních materiálů přispívá ke zvýšení kvality a efektivnosti celého sanačního procesu. Tato práce je zaměřena na vývoj ...
 • Skladovací hala 

  Filip, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu skladovací haly ve Vyškově. Hala má rozpon 36 m, délku 48 m a světlou výšku 6 m. Jedná se vaznicovou soustavu se sedlovými příhradovými rámy. ...
 • Návrh stokové sítě obce Jemčina 

  Voldán, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vypracování variantního řešení odkanalizování obce Jemčina oddílnou stokovou sítí. První část popisuje zájmovou lokalitu. V dalších částech se práce zabývá samotným návrhem jednotlivých variant ...
 • Monolitická stropní konstrukce - deskový skelet 

  Neuschl, Marcel
  Cieľom bakalárskej práce bolo, navrhnúť lokálne podopretú stropnú dosku, podľa zadania poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, statické metódy, ktoré práca porovnávala ( metóda súčtových momentov, metóda ...
 • Víceúčelová hala v Táboře 

  Tomeš, Martin
  Ve svém projektu jsem se věnoval návrhu sportovní haly v Táboře. Jako hlavní konstrukční materiál bylo použito lepené lamelové dřevo. pro přidružené konstrukce byla použita ocel. konstrukce má rozpětí 45 metrů, délku 60 ...