Now showing items 41-60 of 684

 • Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod 

  Sakáčová, Monika
  Tématem bakalářské práce je „Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod.“ Svým zaměřením se práce zabývá vymezením legislativního rámce procesu povolování a kontroly čistíren odpadních vod používaných pro skupiny ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Stanovení kapacitní charakteristiky dvouúrovňového pevného přelivu 

  Chvátal, Petr
  Bakalářská práce je koncipována jako souhrn dosavadních informaci o dvou a více etážových bezpečnostních objektech vodních děl a vyhodnocuje kapacitní charakteristiky jednotlivých variant. Za cíl si klade především vytvoření ...
 • Farma chovu skotu Helvíkovice 

  Dědečková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou hlavního objektu areálu Dolní Dvůr v Helvíkovicích v Pardubickém kraji. Cílem této práce je najít vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky ...
 • Návrh gravitační zdi v podmínkách flyšové geologie 

  Horňáková, Lenka
  Práce je rozdělená do dvou částí, z nichž prvá se zabývá teorií železobetonových opěrných zdi. Druhá, praktická část se zabývá návrhem a posouzením úhlové zárubní zdi podepírající svažující se svah v místě dostavby ...
 • Zděný rodinný dům 

  Krupa, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu v Karlovicích, okres Bruntál. Jedná se o dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený. První nadzemní podlaží je provozně spojeno ...
 • Víceúčelový objekt ve Ždánicích 

  Ňorková, Eva
  Tématem bakalářské práce je statické posouzení stávající dřevěné konstrukce a návrh nové vnitřní nosné dřevěné konstrukce 3NP, 4NP a zastřešení víceúčelové budovy ve Ždánicích. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažního objektu ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Vitálišová, Barbora
  Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, približne z roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených tehál a vodorovný nosný systém bol vybudovaný zo železobetónu. Rekonštrukcii ...
 • Vytápění objektu mateřské školy 

  Dužík, Vojtěch
  Práce řeší návrh vytápění objektu pro mateřskou školu. Systém vytápění je navržený jako nízkoteplotní s hlavním zdrojem tepla tepelným čerpadlem typu vzduch – voda ve vnitřním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněné o ...
 • Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brně 

  Hradečný, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Brně, která je realizována pomocí kompletního systémového řešení. Obsahuje logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci ...
 • Energetické hodnocení lyžařské ubytovny 

  Moronga, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberala energetickým hodnotením lyžiarskej ubytovne. Teoretická časť prace rieši legislatívu o energetickej náročnosti budov ,energetickom audite , energetickom posudku. Výpočtová a praktická časť ...
 • Chování ettringitu v různých vlhkostních prostředích při zvýšené teplotě 

  Hučínová, Lenka
  Práce je zaměřena na chování ettringitu jako vysokovodnatého materiálu závislého na podmínkách vnějšího prostředí. Soustřeďuje se na vývin ettringitu při zvýšené teplotě a různých vlhkostech. V závislosti na těchto faktorech ...
 • Využití zatěžovacích zkoušek při návrhu a případné realizaci sanací betonových konstrukcí 

  Regent, David
  ABSTRAKT Bakalářská práce v rešeršní části popisuje základní informace o diagnostice a zatěžovacích zkouškách konstrukcí a mostů. Předkládá obecné postupy provádění zatěžování konstrukcí, včetně jejich měření. Uvádí se zde ...
 • Financování veřejné zakázky z pohledu dodavatele 

  Krátká, Lucie
  Práce se zabývá financováním zakázky z pohledu dodavatele. Budou zde popsány možnosti, jak dodavatel může výstavbu financovat, ať už z vlastních či cizích zdrojů. Na reálné zakázce, budou vysvětleny náležitosti, které ...
 • Nízkoenergetický zděný rodinný dům ve Zlíně 

  Kulenda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického rodinného domu ve Zlíně. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími. První nadzemní podlaží tvarově odpovídá písmenu L, příčně na něm je ...
 • Posouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovy 

  Janča, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení zděných a železobetonových prvků rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Návrh vybraných částí nosné konstrukce byl proveden výpočetní metodou konečných prvků a vhodnými ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Moravec, Pavel
  Zadaná bakalářská práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro 4 až 5 člennou rodinu s přidanou polyfunkcí v podobě projekční kanceláře. Navržená stavba je situována v zastavitelném území okrajové části města ...
 • Měření vybraných parametrů systémů TZB a vnitřního prostředí budov 

  Malach, Tomáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá vnitřním prostředím budov, slunečním zářením a termografií. Prezentuji měřící zařízení pro měření energetických toků budovy, klimatických dat a mikroklimatických veličin. V další ...
 • Využití alternativních surovin v technologii pískového pórobetonu 

  Ondříčková, Pavlína
  Práce se zabývá problematikou náhrady křemičitého písku alternativními surovinami ve výrobě pískového pórobetonu. Popisuje technologii výroby a vytváření struktury pórobetonu. Hlavní součástí práce je studium odborných ...
 • Marketing prodeje nemovitosti 

  Hájková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout, jak lze za použití marketingových metod zlepšit spokojenost zákazníků využívajících služeb realitní kanceláře. Dále zjištění, jak postupovat při úpravě bytu/domu před prodejem ...