Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava MÚK Ostravská x Bedřichovická v Brně 

    Acuna Subia, Luis Carlos
    Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy úrovňové části mimoúrovňové kosodélné křižovatky v městské části Brno-Slatina. Na křižovatce se kříží silnice I/50 Ostravská a silnice II. třídy Bedřichovická. Jejím hlavním problémem ...