Now showing items 1-3 of 3

 • Vytápění a příprava TV pomocí solární soustavy 

  Lustigová, Andrea
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pomocí solární soustavy. Teoretická část se zabývá solárními soustavami, solárními kolektory a stagnací solárních soustav. Druhá část se zabývá samostatným ...
 • Vytápění lyžařské ubytovny 

  Matoušek, Erik
  Tématem mé bakalářské práce je v teoretické části se seznámit s možností vytápění pomocí kotlů na pevná paliva a jejich rozdělení. Ve výpočtové části je řešen návrh pro vytápění lyžařské ubytovny. Výpočtová část obsahuje ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Císař, Milan
  První část této bakalářské práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti ve vzduchotechnice. Druhá část se zaobírá návrhem nuceného větrání v prostorách polyfunkčního objektu. Jednotlivé části objektu jsou určené pro ...