Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku betonu v čase 

    Alexa, Martin
    Především v počátečních dnech zrání betonu u staveb citlivých na deformace, jako jsou mosty z předpjatého betonu, je podstatná přesná znalost hodnoty modulu pružnosti, aby se dalo předcházet nadměrným deformacím. V této ...
  • RD Prostějovičky- technologická etapa hrubé horní stavby 

    Alexa, Martin
    Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé horní stavby rodinného domu v Prostějovičkách. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, ...