Now showing items 1-2 of 2

  • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

    Sliška, Andrej
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...
  • Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách 

    Kovář, Ondřej
    Práce se zabývá vývojem zákresu města Havlíčkův Brod na dostupných kartografických dílech od nejstarších až po současné. Jedná se o topografické a katastrální mapy, orientační plány a veduty. Práce se také věnuje posouzení ...