Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření výukového bodového pole v Björnsonově sadu v Brně 

    Andraško, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá polohovým a výškovým bodovým poľom, ktoré bolo zrealizované na výuku ústavu geodézie stavebnej fakulty VUT v Brne. Toto bodové pole bolo zamerané len metódou GNSS, čo ale stačilo pre jeho účel. ...