Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrosimulační model světelné křižovatky Hlinky/Bauerova 

    Kadlček, Jakub
    Cílem práce je namodelovat, posoudit a navrhnout úpravu stávající křižovatky Hlinky/Bauerova pomocí softwaru pro mikrosimulační modelování dopravního proudu. Následně ze získaných dat posoudit kapacitu světelné křižovatky ...
  • Obchvat Bánovce nad Bebravou 

    Rybárová, Martina
    Úkolem této bakalářské práce je návrh a zdůvodnění obchvatu obce Bánovce nad Bebravou, která leží v Trenčianskom kraji asi 30 kilometrů západně od města Trenčín. Trasa bude začínat na silnici E 572, směr Trenčín – Prievidza. ...