Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

    Balážová, Pavla
    Bakalářská práce se skládá ze tří částí, teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části jsou řešeny různé způsoby vytápění vhodné pro bytové domy. Výpočtová část je zaměřena na návrh jednotlivých částí otopné ...