Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba účelové mapy v lokalitě Strání 

    Baladová, Vendula
    Bakalářská práce se zabývá zaměřením polohopisu a výškopisu dané lokality. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje definici mapy, její dělení a metody měření při zpracování. Praktická část ...