Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba trvalých deformací u asfaltových směsí 

    Bambulová, Lucie
    Bakalářská práce se zaobírá popisem laboratorních vlastností zestárlých asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části je popsán princip empirických zkoušek: penetrace jehlou a stanovení bodu měknutí. ...