Now showing items 1-2 of 2

  • Retenční nádrže a stoky na stokové síti 

    Kolář, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na navrhování, provozování a řízení retenčních nádrží a retenčních stok na stokových sítích. Je zde zmíněn jejich účel, funkce a využití, jejich rozdělení, stavební řešení, konstrukce a ...
  • Sanace vodovodní sítě a přípojek 

    Skryja, Marek
    Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek. V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé ...