Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost a rizika práce ve stavebnictví a jejich hodnocení 

    Mrňová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je představení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví se zaměřením na pracovní úrazy. V práci jsou popsány postupy a metody používané při vyhledávání a hodnocení rizik ...