Now showing items 1-1 of 1

  • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

    Suk, Ondřej
    Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit všeobecný přehled o fungování regionální politiky respektive politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii a v České republice. V úvodu teoretické ...