Now showing items 1-4 of 4

 • Reologické vlastnosti stavebních pojiv v čerstvém stavu 

  Hegrová, Michaela
  Tato bakalářská práce je věnována reologickým vlastnostem stavebních pojiv. Teoretická část se zaměřuje na jednotlivé druhy stavebních pojiv, jejich reologické vlastnosti a základní parametry stanovované při charakterizaci ...
 • Silikátové materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí 

  Míková, Maria
  Tato práce se zabývá elektrickými vlastnostmi cementových a aluminosilikátových materiálů používaných ve stavebnictví. Prezentuje souhrn používaných funkčních plniv za účelem zvýšení elektrické vodivosti kompozitů a jejich ...
 • Směsná alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva 

  Mizerová, Cecílie
  První část práce představuje souhrn dosavadních poznatků o směsných dvousložkových alkalicky aktivovaných pojivech na bázi vysokopecní strusky, popílku, metakaolinu a cihelného prachu s důrazem na jejich zpracovatelnost, ...
 • Vliv složení alkalického aktivátoru na vlastnosti hybridních cementů 

  Šimko, Lukáš
  Stavební průmysl a konkrétně výroba portlandského cementu je jedno z nejvíce energeticky a ekologicky náročných odvětví. Proto je snaha využívat odpadní produkty z energetického průmyslu jako náhradu (alespoň částečnou) ...