Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová nosná konstrukce objektu bytové výstavby 

    Ruber, Lukáš
    Cílem bakalářské práce bylo nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku typického podlaží objektu bytové výstavby, kde bylo konkrétně vybráno 2. NP. Stropní deska je lokálně podepřená železobetonovými sloupy bez ...