Now showing items 1-20 of 680

 • Rodinný dům 

  Hanisch, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Objekt je navržen jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu na vybraném pozemku. Budova má dvě nadzemní a jedno ...
 • Návrh stokové sítě obce Jemčina 

  Voldán, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vypracování variantního řešení odkanalizování obce Jemčina oddílnou stokovou sítí. První část popisuje zájmovou lokalitu. V dalších částech se práce zabývá samotným návrhem jednotlivých variant ...
 • Kompaktní formy bydlení 

  Horňák, Juraj
  Bakalárska práca vychádza z ateliérového projektu Sociálne bývanie s prvkami rómskej kultúry. Zadaná parcela sa nachádza v mestskej časti Brno Maloměřice a Obřany. Rozmiestnenie domov je navrhnuté tak aby poskytovali ...
 • Vzduchotechnika nemocnice 

  Minář, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních požadavků ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Matoušková, Inka
  Tématem bakalářské práce je rozpracování předem vytvořené architektonické studie do podoby projektové dokumentace včetně architektonického i technického detailu. Předmětem je novostavba Centra Transferu Technologií VUT v ...
 • Kanalizační přípojky na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Bakalářská práce je komplexně zaměřena na problematiku kanalizačních přípojek. První část práce je věnována technickému řešení přípojek podle platných norem a zákonů. Dále je uveden postup zřizování přípojek. Především ...
 • Rousínov, polyfunkční objekt na Sušilově náměstí 

  Grubl, David
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru ve 2. ročníku. Zadáním bylo navrhnout obnovu bývalé pošty a nově navrhnout polyfunkční přístavbu. Umístění bývalé pošty a přístavby se nachází ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Sehnal, František
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve Vranově. Objekt je navržen jako dvoupodlažní budova, umístěna na absolutně srovnaném terénu, který je otevřen do zahrady směrem na jih. Vstup do domu je řešen v prostřední ...
 • Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci 

  Kučera, Patrik
  Tato bakalářská práce s názvem Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci je zaměřena na možnosti, kterými lze vybraná investice financovat. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická ...
 • Přerušení konstrukčních tepelných mostů 

  Tůma, Pavel
  Práce řeší způsoby přerušení tepelných mostů u převislých betonových konstrukcí, převážně je řešeno použití ISO-nosníků. V první části se nachází výčet výrobců dodávající základní balkónové prvky na český trh, srovnání ...
 • Lehké betony s rozptýlenou výztuží 

  Plochý, Ondřej
  Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem lehkých betonů a betonů s rozptýlenou výztuží. Dále se zabývá výzkumem lehkého betonu s kamenivem Liapor a jeho spolupůsobení s ...
 • Posouzení možnosti zvýšení užitných vlastností střepu zdravotnické keramiky 

  Čech, Tomáš
  Cílem práce je posouzení možnosti zvýšení užitných vlastností střepu zdravotnické keramiky. Popis stávající výroby zdravotnické keramiky. Posouzení vlivu příměsi steatitu do stávající surovinové směsi pro výrobu zdravotnické ...
 • Studium možnosti zvýšení odolnosti průmyslových podlah s využitím druhotných surovin 

  Figala, Petr
  Druhotné suroviny jsou v dnešní době stále častěji využívaným materiálem v mnoha odvětvích stavebního průmyslu. Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu v oblasti průmyslových podlahových systémů a jejich finálních ...
 • Vytápění obchodního centra 

  Jankes, Filip
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění obchodního centra. Řešeny jsou pouze vedlejší místnosti budovy mimo hlavní nákupní prostory. Teoretická část se zabývá otopnými plochami. Ve výpočtové části se provádějí ...
 • Vliv druhu okenních prvků na nákladovou cenu stavby 

  Chmelařová, Kateřina
  Tato bakalářská práce objasňuje, jaký vliv má druh okenní výplně otvorů na nákladovou cenu stavby. Cena závisí na výběru typu oken v kombinaci jejich odlišných materiálů. V teoretické části jsou popsány druhy okenních ...
 • Rodinný dům, Skrýchov u Malšic 

  Jírovcová, Klára
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu. Rodinný dům je situovaný na prostorné parcele, která se nachází na okraji vesnice Skrýchov u Malšic. Pozemek je svažitý a půdorys domu je navržen ve tvaru L. Projektová dokumentace ...
 • Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou jednoplášťových plochých střech a konkrétním provedením realizace zastřešení bytového domu. Cílem je dosažení té nejlepší varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického ...
 • Problematika odolnosti hydroizolačních systémů plochých střech 

  Kerekanič, Robin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odolnosti hydroizolačních systémů plochých střech s použitím asfaltových pásů. Navrhuje alternativní metody testování přídržnosti těchto hydroizolací na skladbě s klasickým ...
 • Rodinný dům s kanceláří daňového poradce 

  Černý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s kanceláří daňového poradce. Stavba se nachází v obci Lhota u Lísku, v kraji Vysočina. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu, s jedním nadzemním podlažím ...
 • Dům zdravotních služeb – Bobrová, technologická etapa zastřešení 

  Malý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením zastřešení domu zdravotních služeb v Bobrové, na Vysočině. Řeší realizaci konstrukce krovu sedlové střechy a následné opláštění. Hlavní obsah práce tvoří technická ...