Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stokové sítě obce Jemčina 

    Voldán, Karel
    Cílem této bakalářské práce je vypracování variantního řešení odkanalizování obce Jemčina oddílnou stokovou sítí. První část popisuje zájmovou lokalitu. V dalších částech se práce zabývá samotným návrhem jednotlivých variant ...