Now showing items 1-1 of 1

  • Nájemní bydlení 

    Benešová, Karolina
    Předmětem bakalářské práce je popis institutu nájmu bytu, vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Práce se především specializuje na analýzu a popis nájemního bydlení a jeho dostupností pro obyvatelstvo ...