Now showing items 1-20 of 40

 • Budova ČT Brno - hrubá spodní stavba 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby budovy České televize Brno. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Bytový dům v Olomouci – Slavoníně, hrubá vrchní stavba 

  Toman, Marek
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci – Slavoníně. Práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis pro monolitické nosné konstrukce, technickou zprávu zařízení ...
 • Bytový dům v Pardubicích, hrubá vrchní stavba 

  Zajíček, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Pardubicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, technologický předpis, rozpočet s výkazem výměr, ...
 • Bytový dům ve Zlíně, realizace hrubé vrchní stavby 

  Sedlářová, Martina
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby bytového domu ve Zlíně, v městské části Jižní Svahy. Objekt má 7 nadzemních podlaží. Sloupy a stropy jsou monolitické železobetonové, obvodové a ...
 • Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zemních prací u přístavby posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla ve městě Harrachov. V místě hlubokého zářezu do terénu je navržena mikropilotová záporová ...
 • Multifunkční objekt ve Starém Ransku, práce vnitřní a dokončovací 

  Kudiovský, Filip
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací na multifunkčním objektu ve Starém Ransku. Konkrétně se tato práce zaměřuje na provádění podlahových konstrukcí a to od provedení ...
 • Nemocnice Kolín, realizace spodní stavby pavilonu F 

  Šemberková, Klára
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologická etapa hrubé spodní stavby přístavby pavilonu F pro nemocnici v Kolíně. Práce se bude zabývat technologickými předpisy pro zemní práce a plošné základové konstrukce. ...
 • Novostavba obecního úřadu v Suché, hrubá vrchní stavba 

  Vondrák, Jan
  Předmětem této práce je stavebně technologické řešení svislých konstrukcí novostavby obecního úřadu v Suché. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro bezpečnou a ...
 • Polyfunkční dům, Praha ulice Orebická, technologická etapa dokončovací práce 

  Karásek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá řešením dokončovacích prací v polyfunkčním domě. Objekt se nachází v Praze na ulici Orebická a jedná se o novostavbu o 20 – ti bytech s podzemními garážemi a přízemní prodejnou. V práci řeším ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jižní svahy 

  Gajdoš, Nikola
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Jižní svahy. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných ...
 • Přístavba skladové haly v Jiřicích - hrubá vrchní stavba 

  Jůzl, Martin
  Cílem bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby objektu Přístavba k výrobní a skladové hale v Jiřicích. Řešení je závislé na volbě technologické postupu montáže ocelové konstrukce, který bude ...
 • Přístavba základní školy Kuřim, stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby 

  Dobrovolný, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby přístavby základní školy Kuřim. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis vybraných prací, ...
 • RD Prostějovičky- technologická etapa hrubé horní stavby 

  Alexa, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé horní stavby rodinného domu v Prostějovičkách. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, ...
 • Realizace dokončovacích prací - Administrativní budova v Kolíně 

  Pospíšilová, Izabela
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapu dokončovacích prací administrativní budovy, nacházející se v Kolíně – Zálabí. Zaměřila jsem se především na provedení vnitřních omítek různými technologiemi a na jejich ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně 

  Habartová, Lucie
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními ...
 • Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jihlavě 

  Mironiuková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu. Jedná se o osmipodlažní stavbu. Tři podlaží jsou určena pro hromadné garáže a pět podlaží pro bytové jednotky. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého ...
 • Realizace hrubé spodní stavby čerpací stanice 

  Zemánek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických základů. ...
 • Realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Přerově 

  Minarovič, Kamil
  V této bakalářské práci je cílem realizace spodní hrubé stavby polyfunkční domu v Přerově. Obsahem této bakalářské práce je řešení souhrnné technické zprávy, technologického předpisu pro výkopy a základové konstrukce, ...
 • Realizace hrubé spodní stavby tribuny v Hradci Králové 

  Nejezchleb, Jiří
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na výstavbu tribuny v Hradci Králové. V práci je zahrnuto technická zpráva objektu, technologický předpis pro založení objektu na vrtaných pilotách, kontrolní a zkušební plán, zpráva ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno, Sochorova 

  Boháček, Adam
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně na ulici Sochorova. Součástí práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí formou technologického ...