Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění mateřské školy 

    Pospíšilová, Lucie
    Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje problému větrání budov školních zařízení a tepelné pohody prostředí. V neposlední řadě popisuje rozdělení otopných soustav z hlediska přenosu ...
  • Vytápění objektu mateřské školy 

    Dužík, Vojtěch
    Práce řeší návrh vytápění objektu pro mateřskou školu. Systém vytápění je navržený jako nízkoteplotní s hlavním zdrojem tepla tepelným čerpadlem typu vzduch – voda ve vnitřním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněné o ...