Show simple item record

Evaluation of operational parameters of sludge pumps.

dc.contributor.advisorHlavínek, Petrcs
dc.contributor.authorKuzmová, Barboracs
dc.date.accessioned2020-03-11T09:01:01Z
dc.date.available2020-03-11T09:01:01Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUZMOVÁ, B. Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97403cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62421
dc.description.abstractCílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ovlivňující parametry čerpadla. Práce se blíže zabývá kalovými čerpadly a jejich porovnáním. Pro přehlednost se v práci nachází tabulka s kalovými oběžnými koly. V práci jsou porovnány kanálové, vírové, šroubové a další oběžná kola. Toto srovnání je uvedeno v tabulce s oběžnými koly. Jsou zde také popsány způsoby měření parametrů čerpadel, uvedené postupy zkoušek a schémata daných zkoušek. V praktické části je blíže popsán test ucpání. Test byl proveden na kanálovém čerpadle. Průběh a výsledek testu je v zmíněn v práci.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to determine the parameters of sludge pumps. In the first part of the thesis is processed by a general search of pumps and their basic division. There are described properties of individual pumps. There are mentioned the reasons influencing parameters of the pump. This study is more closely engaged with sludge pumps and their comparison. For review, in the thesis is chart with sludge impellers. In this work are compares channel, vortex, screw and other impellers. This comparison is shown in chart of impellers. There are also described methods of measuring the parameters of the pumps, mentioned test procedures and diagrams of experiments. The practical part is described clogging test. The experiment was conducted on a channel pump. The process and result of the experiment is mentioned in thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČerpadlocs
dc.subjectkalcs
dc.subjectprovozní parametry čerpadelcs
dc.subjectcharakteristika čerpadla.cs
dc.subjectpumpen
dc.subjectsludgeen
dc.subjectoperating parameters of pumpsen
dc.subjectcharacteristics of pumpsen
dc.titleZhodnocení provozních parametrů kalových čerpadelcs
dc.title.alternativeEvaluation of operational parameters of sludge pumps.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-08-01-14:53:52cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97403en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:45:41en
sync.item.modts2020.03.31 05:47:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHodáň, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record