Show simple item record

The influence of coatings on fracture behaviour of ledeburitic steel

dc.contributor.advisorHadraba, Hynekcs
dc.contributor.authorŠafář, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:17:10Z
dc.date.available2019-04-04T03:17:10Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠAFÁŘ, M. Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other32392cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6242
dc.description.abstractTato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové chování ledeburitické oceli. Především je zkoumána pevnost v ohybu a celková energie potřebná do lomu. Součástí práce je i zmapování a měření drsnosti povrchu jednotlivých povlaků. Toto měření je prováděno na konfokálním mikroskopu.cs
dc.description.abstractThis work deals with tool steel Vanadis 6. It describes the preparation of samples for the three-point bending test, with which it examines the influence of surface roughness, the effect of nitriding, coating and duplex coatings on fracture behaviour of the steel. First, it examines bending strength and the total energy required to work of fracture. The work also includes mapping and measurement of surface roughness on different layers. This measurement is performed on a confocal microscope.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVanadis 6cs
dc.subjectnitridacecs
dc.subjectpovlak Cr2Ncs
dc.subjectpevnost v ohybucs
dc.subjectkonfokální mikroskopie povrchucs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjectVanadis 6en
dc.subjectnitrationen
dc.subjectCr2N coatingen
dc.subjectbending strengthen
dc.subjectconfocal microscope surfaceen
dc.subjectroughnessen
dc.titleVliv povlakování na lomové chování ledeburitické ocelics
dc.title.alternativeThe influence of coatings on fracture behaviour of ledeburitic steelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:26cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32392en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:12:47en
sync.item.modts2020.03.31 03:43:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJurči,, Petercs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record