Show simple item record

Implementation of the substructure of a residential building in Brno Bohunice

dc.contributor.advisorKantová, Radkacs
dc.contributor.authorHačka, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:51:12Z
dc.date.available2026-06-16cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHAČKA, M. Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97210cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62490
dc.description.abstractCílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění záporového pažení, pro provádění pilot CFA a pro provádění základových konstrukcí. Technologické předpisy jsou doplněny návrhem strojních sestav, kontrolními a zkušebními plány, zařízením staveniště. Řešením tohoto obsahu je i bezpečnost práce, rozpočet stavby, časový plán a zásady organizace výstavby. Obsahem mé práce je také Studentská vědecká a odborná činnost, kde se zamýšlím nad volbou lokality pro realizaci bytového domu ve dvou odlišných lokalitách s různými únosnostmi zeminy. Tato práce je obsahem příloh pod číslem 19. „Studentská vědecká a odborná činnost.“cs
dc.description.abstractThe objective of bachelor thesis is the construction technological project of the new residential building in Brno. The bachelor thesis includes technological regulations of earthwork, technological regulations of implementation foundations construction, implementation piles. Technological regulations are supplemented by draft of the suitable machinery, equipment of construction site and inspectional and trial plans. The author also deals with work safety, time work safety, time schedule and budget of substructure. The content of my work is also a Student Research and Professional Activities, which I consider the choice of the site for the realization of a residential building in two different locations with different soil bearing capacity. This work is the content of the annexes under number 19. "Student Research and Professional Activities."en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectSpodní stavbacs
dc.subjectzemní prácecs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectvrtané piloty CFAcs
dc.subjectzákladové konstrukcecs
dc.subjectbetonážcs
dc.subjecttechnologické postupycs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectčasový plán a záporové paženícs
dc.subjectStudentská vědecká a odborná činnost.cs
dc.subjectEarthworksen
dc.subjectpilesen
dc.subjectfoundations constructionsen
dc.subjectconcretingen
dc.subjecttechnological procedureen
dc.subjectequipment of construction siteen
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectmachine assembliesen
dc.subjectinspection and trial planen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectbudgeten
dc.subjectschedule and braced timberingen
dc.subjectStudent Research and Professional Activities.en
dc.titleRealizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicíchcs
dc.title.alternativeImplementation of the substructure of a residential building in Brno Bohuniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-08-01-14:44:05cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97210en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:34:31en
sync.item.modts2019.04.03 13:45:23en
dc.contributor.refereeDoubek, Rostislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record