Show simple item record

Optimization in conveyer rollers production

dc.contributor.advisorRumíšek, Pavelcs
dc.contributor.authorVeverka, Štěpáncs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:16Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVEVERKA, Š. Optimalizace výroby dopravníkových válečků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38017cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6256
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá optimalizací výroby dopravníkových válečků ve smyslu racionalizačního projektu pro firmu Transroll – CZ, s.r.o. Na základě literární studie z oblasti technologického projektování a technologie obrábění je analyzován výrobní proces se zaměřením na materiálový tok a dispoziční řešení výrobní haly. Následně jsou navrženy varianty možného rozmístění strojů, které eliminují některé nevýhody výchozího stavu. Součástí této práce je též výběr vhodné varianty, její vyhodnocení a technicko-ekonomické zhodnocení celého projektu.cs
dc.description.abstractPresented document deals with optimization in conveyer rollers production in accordance with rationalizing project for Transroll – CZ, s.r.o. company. With consideration of available literature from section of technological projection and technology of machining, the industrial process is analyzed with focus on material flow and layout solution of factory shop. Consecutively the options of possible machines allocation are designed, which eliminate some disadvantages of default position. Selection of suitable option, its evaluation and technical-economic evaluation of whole project are also parts in this document.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologické projektovánícs
dc.subjectdispoziční řešenícs
dc.subjectkapacitní výpočtycs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectoptimalizace výrobycs
dc.subjectracionalizace výrobycs
dc.subjecttechnological projectionen
dc.subjectlayout solutionsen
dc.subjectcapacity calculationsen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectoptimization in productionen
dc.subjectredeploymenten
dc.titleOptimalizace výroby dopravníkových válečkůcs
dc.title.alternativeOptimization in conveyer rollers productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:22cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38017en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 15:00:34en
sync.item.modts2021.11.10 14:02:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHeinl, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceRozsah a stupně projektové přípravy – charakteristika. Analýza stávajícího strojního vybavení. Porovnání se stavem před racionalizací. Odpadové hospodářství. Požadavky na ostatní profesní specializace. Materiály pro válečkové dopravníky a řezné materiály pro jejich obrábění. Jak byly voleny hodnoty pro technicko ekonomické hodnocení v práci? Student seznámil komisi s obsahem DP a zodpověděl doplňující otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record