Show simple item record

Chromatographic determination of simple sugars in selected beverages

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorJurečková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:48Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:48Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJUREČKOVÁ, Z. Chromatografické stanovení jednoduchých sacharidů ve vybraných nápojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other47148cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6257
dc.description.abstractDůležitou součástí nápojů jsou jednoduché sacharidy, proto se tato diplomová práce zaměřuje na tuto problematiku. Teoretická část se věnuje popisu vlastností, výrobě, metabolismu a využití jednoduchých sacharidů jako je glukosa, fruktosa a sacharosa. Je zde také uvedena definice nápojů a jejich hlavních dělení. Z literární rešerše vychází experimentální část zabývající se analýzou vybraných nápojů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s refraktometrickou detekcí na kolonách s vázanou alkylovou nebo ionexovou fází. V závěru byly výsledky stanovení porovnány a komentovány. V dnešní době je kladen důraz na správnou funkci zažívacího traktu. Významným faktorem, který podporuje střevní mikroflóru, je prebiotický sacharid - tagatosa. Její vlastnosti, výroba, metabolizace v těle a případné využití jsou taktéž popsány v části rešeršní. V experimentální části je uvedena možná optimalizace analýzy vzorků s obsahem tagatosy na obou typech kolon v systému HPLC. Výsledek je opět komentován v závěru práce.cs
dc.description.abstractAn important part of the drinks are simple carbohydrates, because this thesis focuses on this issue. The theoretical part describes the characteristics , production , metabolism and the use of simple carbohydrates such as glucose, fructose and sucrose. There is also the definition of drinks and their main divisions . The literature review is based on the experimental part of analyzing selected beverages by high performance liquid chromatography with refractometric detection coupled to columns or alkyl ion-exchange phases. In conclusion, the results were compared to determine and comment . Nowadays the emphasis is on the correct functioning of the digestive tract. An important factor that supports the intestinal microflora is a prebiotic carbohydrate - tagatosa This could become tagatosa whose properties , production, metabolism in the body and any use is also included in the search . In the experimental part is listed possible optimization analysis of samples containing tagatosy on both types of columns in the HPLC system. The result is again commented in conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGlukosacs
dc.subjectfruktosacs
dc.subjectsacharosacs
dc.subjecttagatosacs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectvínocs
dc.subjectbezová šťáva.cs
dc.subjectGlucoseen
dc.subjectfructoseen
dc.subjectsucroseen
dc.subjecttagatosaen
dc.subjectHPLCen
dc.subjectwineen
dc.subjectelderberry juice.en
dc.titleChromatografické stanovení jednoduchých sacharidů ve vybraných nápojíchcs
dc.title.alternativeChromatographic determination of simple sugars in selected beveragesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-08-09:12:00cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47148en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:19:09en
sync.item.modts2020.04.01 05:12:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDiviš, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: -cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record