Show simple item record

Masonry and reinforcement items review of building

dc.contributor.advisorŠimůnek, Petrcs
dc.contributor.authorJanča, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:15:39Z
dc.date.available2020-03-11T08:15:39Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJANČA, T. Posouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97277cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62780
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení zděných a železobetonových prvků rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Návrh vybraných částí nosné konstrukce byl proveden výpočetní metodou konečných prvků a vhodnými idealizovanými ručními modely. Posouzena byla stropní monolitická konstrukce nad prvním podlažím, vnitřní nosná stěna, základový pás a tříramenné schodiště. Všechny vybrané prvky byly posouzeny na mezní stav únosnosti, železobetonová stropní deska i na mezní stav použitelnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design and assessment of mansory and reinforcement items of a house with two floors. Design of selected parts of the structure was performed using finite element method and suitable manual idealized models. Were assessed ceiling monolithic structure above the first floor, internal load bearing wall, foundation strip and reinforced concrete staircase. All selected elements were assessed at the ultimate limit state, reinforced concrete slab and the serviceability limit state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectkřížem vyztužená stropní deskacs
dc.subjectstěnacs
dc.subjectzákladový páscs
dc.subjectschodištěcs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectA houseen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjecttwo way slaben
dc.subjectwallen
dc.subjectstrip foundationen
dc.subjectstaircaseen
dc.subjectthe ultimate limit stateen
dc.titlePosouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovycs
dc.title.alternativeMasonry and reinforcement items review of buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-08-01-14:46:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97277en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:04:20en
sync.item.modts2020.03.31 21:35:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠulák, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record