Show simple item record

Application of infrared spectrometry in the activities of Fire Rescue Brigade

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorRacek, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:35Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:35Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationRACEK, S. Využití infračervené spektrometrie v rámci Hasičského záchranného sboru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41596cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6285
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na využití infračervené spektrometrie u Hasičského záchranného sboru ČR. K této práci byl využit nový mobilní spektrometr True Defender FT firmy Ahura, zapůjčený z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Cílem práce bylo seznámit se s tímto přístrojem a s jeho možnostmi při identifikaci neznámých látek. Experimentální část byla zaměřena na ověření možností tohoto přístroje pomoci sady modelových vzorků, která vychází z reálných situací řešených příslušníky Hasičského záchranného sboru. V závěru práce jsou porovnány možnosti využití mobilního infračerveného spektrometru True Defender FT a dalšího mobilního přístroje z výzbroje HZS - Ramanova spektrometru First Defender.cs
dc.description.abstractThis diploma work is aimed at the use of infrared spectrometry by Fire Brigade Units of the Czech Republic. A new portable instrument True Defender FT produced by Ahura was used for this purpose. It was lent by the Institute of Citizens´Protection in Lázně Bohdaneč. The goal of this work is to get acquainted with this instrument and to evaluate its ability to identify unknown substances. Experimental part was aimed at the testing of this spectrometer with the help of model sample set, containing samples from real situations solved by members of Fire Brigade Units of the Czech Republic. Possibilities of mobile infrared spectometer True Defender FT and mobile Raman spectometer First Defender are finally compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInfračervená spektrometriecs
dc.subjectmobilní analyzátorycs
dc.subjectspektrometr True Defender Ahuracs
dc.subjectchemické látkycs
dc.subjectdatabáze spektercs
dc.subjectHasičský záchranný sbor.cs
dc.subjectInfrared spectometryen
dc.subjectmobile analysersen
dc.subjectspectometer True Defender FTen
dc.subjectchemical substancesen
dc.subjectdatabase of spectraen
dc.subjectFire Brigade Units.en
dc.titleVyužití infračervené spektrometrie v rámci Hasičského záchranného sborucs
dc.title.alternativeApplication of infrared spectrometry in the activities of Fire Rescue Brigadeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-06-10:57:51cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41596en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:22en
sync.item.modts2019.05.18 12:14:41en
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record