Show simple item record

Concrete flat slab supported by columns

dc.contributor.advisorPerla, Jancs
dc.contributor.authorMacháček, Jancs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:16:44Z
dc.date.available2020-03-11T08:16:44Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMACHÁČEK, J. Betonová stropní deska - deskový skelet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97429cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62885
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navržení nosné železobetonové lokálně podepřené desky pro stropní konstrukce v druhém nadzemním podlaží nemocnice. K modelování vnitřních sil v konstrukci byl použit software RFEM, výsledky byly ověřeny metodou náhradních rámů a metodou součtových momentů. Na výsledky z RFEMu byla navržena tahová výztuž, smyková výztuž proti protlačení a ručně vypočten průhyb na konstrukci. Následně byl vypracován výkres vyztužení desky. Výpočty jsou provedeny dle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is a structural design of a reinforced concrete point-supported slab for the second floor construction of a hospital. Software RFEM was used for modeling of internal forces, the results were verified by equivalent frame method and moment coefficient method. According to the RFEM results a tension reinforcement and slab shear reinforcement were designed. The deflection was manually calculated. Afterwards, a reinforcement drawing was made. The calculations correspond with ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlokálně podepřená deskacs
dc.subjectmonolitická konstrukcecs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectdimenzovánícs
dc.subjectpoint-supported slab ceiling constructionen
dc.subjectcast-in-place structureen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectloaden
dc.subjectdesign proceduresen
dc.titleBetonová stropní deska - deskový skeletcs
dc.title.alternativeConcrete flat slab supported by columnsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-08-01-14:54:21cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97429en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:57:50en
sync.item.modts2020.03.31 15:25:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStrnad, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record