Show simple item record

Study of utilization of fly ashes from the flue gas denitrification processes

dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorSklenářová, Radkacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:16:53Z
dc.date.available2020-03-11T08:16:53Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSKLENÁŘOVÁ, R. Studium využitelnosti popílků z procesu denitrifikace spalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62898
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi využití popílků, pocházejících z vysokoteplotního spalování, kontaminovaných procesem denitrifikace spalin. Hlavním cílem této práce je pak navrhnout, co nejefektivnější způsob aplikace, aby byly splněny požadavky jednak ekologické tak i požadavky na hospodárnost celého procesu, což je bezpochyby jedním z hlavních témat současné doby.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with possibilities of utilization of the fly ashes arising from a high-temperature combustion contaminated by a denitrification process. The main aim of this work is to propose the most effective application of these fly ashes to achieve as the ecological as economical requirements, as it is the most considerated theme of the last days.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdenitrifikační procescs
dc.subjectselektivní nekatalytická redukcecs
dc.subjectvyužití popílku po denitrifikacics
dc.subjectmočovinacs
dc.subjectamoniakcs
dc.subjectepoxidová pryskyřice.cs
dc.subjectdenitrification processen
dc.subjectselective non - catalytic reductionen
dc.subjectutilization of fly ash after denitrificationen
dc.subjectureaen
dc.subjectammoniumen
dc.subjectepoxy resin.en
dc.titleStudium využitelnosti popílků z procesu denitrifikace spalincs
dc.title.alternativeStudy of utilization of fly ashes from the flue gas denitrification processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-08-01-14:57:04cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:04:02en
sync.item.modts2021.11.08 12:14:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKulísek, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record