Show simple item record

Renewable resources of energy in Czech Republic

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorTrachta, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:20Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:20Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationTRACHTA, J. Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other11261cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6305
dc.description.abstractCílem práce je seznámení s problematikou biomasy a její využití v České republice. Práce se zabývá jednak cíleným pěstováním biomasy, ale i využitím odpadních produktů z jiné lidské činnosti, které jsou přeměněny na biomasu místo toho, aby byly bez užitku zlikvidovány například na skládkách komunálních odpadů, popřípadě spáleny ve spalovnách. V tomto směru je naše republika teprve na začátku vývoje a s využíváním obnovitelných zdrojů se teprve začíná. Důvodem, proč se musí nejen naše republika tímto zdrojem energií začít zabývat, je fakt, že se nezadržitelně zmenšují zásoby fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), které byly až doposud používány jako primární zdroje energie na celém světě. Jako náhradní zdroj energie se v České republice uvažuje s několika možnými alternativami, které jsou takzvaně zelené. Společnost ČEZ jakožto největší producent elektrické energie, počítá do budoucna se získáváním energie z energie vody, která je již dnes hojně využívána, ať už ve formě přehradních elektráren či přečerpávacích elektráren. Další formou energie, která se používá, je energie odebíraná z větru, ovšem naše republika nemá takový přírodní potenciál jako jiné země, kde je tato energie využívána více. Jedním z nejmodernějších zdrojů energie je energie získávaná ze slunce - přesněji řečeno energie získávána fotovoltaickou cestou. Nejméně používanou, avšak i přes to uvažovanou energií, je geotermální energie, které se s výhodou využívá například na Islandu. Největší perspektivu u nás má právě energie biomasy, která je také nejsnadněji použitelná ve stávajících tepelných elektrárnách. U nás v České republice se rozvíjejí dva hlavní proudy využití biomasy, a to využití dřevní hmoty jako takové, dále využití odpadní dřevní hmoty z lesní činnosti, odpady z dřevovýroby, ať už v podobě pilin, štěpek, popřípadě hoblovaček a pelet. Druhým zdrojem biomasy je, jak už jsem uvedl dříve, odpad z předešlé lidské produkce, kde se s výhodou budou moci použít odpady z domácností rostlinného a živočišného původu, dále pak z hospodářské produkce ve formě chlévské mrvy a kejdy. Biomasa v této podobě se zpracovává v takzvaných fermentačních stanicích, které jsou nejčastěji součástí čistíren odpadních vod.cs
dc.description.abstractThe aim of the present thesis is the introduction of the issue of biomass and of its usage in the Czech Republic. The international of biomass growing as well as the waste product usage are discussed. The waste products are turned into biomass instead of being simply thrown away or burnt down. As far as the renewable resources are concered the Czech Republic is only at the begining. It is important to pay attention to the renewable resources as the amount of fossil fuels (coal, oil, gas) has been decreasing considerably. There are a few green alternative sources that are possible to be used in the Czech Republic. The biggest eletrical energy supplier in the Czech Republic, the ČEZ Company, has decided to start using water power stations in the future. Water energy has been increasingly used by hydro elektric power plants and booster power plant. Also wind energy has been used but not as much as in the countries with more appropriate climate. One of the most modern energy sources nowadays is the sun energy, to put it more clearly, the energy gained by the fotovoltaic method. The least used, but still possible way to gain energy is the geothermal energy that has been used especially in Island. In the Czech Republic, the most promising way to gain energy is the biomass that can be effectively burnt in the carrent power plants. Two main approaches to biomass usage developing in the Czech Republic have been the use of wood or the use of remnants of wood, be it wood chips, shavings, pellets etc. As I have already uttered earlier, the second source of biomass is the waste material from earlier human activites. Waste materials from households, agriculture and husbandry, muck or slurry can be made use of. This kind of biomass is burnt in the fermentation gas stations that are usually part of waste-treatment plants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiomasa Fosilní paliva Fotovoltaická energie Geotermální energie Fermentační stanice Jaderná elektrárna Tepelná elektrárna Větrná elektrárna Teplárna Bionafta Biolíh Tepelné čerpadlocs
dc.subjectBiomass Fossil fuel Photocell power Geothermal power station Fermentation station Nuclear power station coal power station wind power plant thermal power station biodiesel bioalcohol heat pumpen
dc.titleVyužití obnovitelných zdrojů v ES ČRcs
dc.title.alternativeRenewable resources of energy in Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:14cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11261en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:05:18en
sync.item.modts2020.03.30 22:00:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMastný, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Gregor, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl všechny otázky komise, na dotazy reagoval pohotově.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record