Show simple item record

Business Plan: Estabilishment of the Cocktail Bar

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorPastorová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:17Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:17Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPASTOROVÁ, Z. Podnikatelský záměr: založení koktejl baru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other96988cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63178
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu podnikatelského záměru pro založení koktejlového baru. Hlavním cílem této bakalářské práce je kompletní zpracování podkladů potřebných k zahájení ekonomické činnosti v gastronomické oblasti, konkrétně ve výrobě a prodeji míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů. Teoretická část obsahuje informace potřebné pro zpracování části analytické, která analyzuje současnou situaci, i praktické, v níž jsou popsány činnosti předcházející začátku vykonávání ekonomické činnosti.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with creating of the proposal of the business plan for the estabilishment of cocktail bar. The main aim of this work is the complete preparation of documents necessary for starting economical activity in gastronomical department, exactly the production and sale of shaked alcoholic and non-alcoholic drinks. The theoretical part includes information necessary for the preparation of the analytical part which analysis current situation and practical part in which are described previous activites to the beggining of doing economical aktivity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectpodnikatelcs
dc.subjectživnostcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkoktejl barcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectenterpreuneren
dc.subjecttradeen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter’s five forces analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcocktail baren
dc.titlePodnikatelský záměr: založení koktejl barucs
dc.title.alternativeBusiness Plan: Estabilishment of the Cocktail Baren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-09-14cs
dcterms.modified2016-09-14-12:13:14cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96988en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:44:40en
sync.item.modts2020.03.31 23:36:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePolášek, Radimcs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: odpovězeno Doc. Fedorová: Konkretizujte podnikatelské předpisy v Ghaně? - neodpovězeno. Jaký je daňový systém v Ghaně? - Podobný jako v ČR, s jinými sazbami. Je možné v Ghaně uplatňovat náklady daňově uznatelné/neuznatelné? -neodpovězeno. Jaké jsou druhy účetnictví v Ghaně a podmínky pro to, kdo jej může vést? - Je nutné pouze ekonomické vzdělání. Jaké je nutná praxe v oboru účetnictví? - Délku povinné praxe nevím. Můžete tedy vést společnost v Ghaně? - Aktuálně nemohu. Ing. Zemánková: Bude Vám stači přeložený živnostenský list z ČR? - Ano, bude. Budete plnit podmínky pro udělení víza? - Ano. Budete plnit podmínky pro udělení pracovního víza? - neodpovězeno. Jaké jsou sazby daní v Ghaně? - neodpovězeno. Který alkohol budete prodávat? - Ghanský. Jaká je změna v práci oproti červnové vezi? - SWOT analýza, bod zvratu. Prof. Režňáková: Definujte pojem "odborné kvalifikační práce"? Jaký je styl tohoto typu práce? - odpovězeno. Proč práce nenaplňuje podmínky kvalifikační práce? - Z důvodu nekonzultace s vedoucím práce. Na základě čeho jste identifikovala podmínky podnikání v Ghaně? Jak můžete tvrdit, že v Ghaně můžete podnikat, když jste nepoužila žádný zdroj, z kterého byste to dokázala? - Podle internetových stránek. Kdo je Robert Němec, kterého jste v práci citovala? - neodpovězeno. Definujte pojem podnikatelský plán? - neodpovězeno. Kdo bude Vaší konkurenci v Ghaně, když ji evidujete v hrozbách SWOT analýzy? - neodpovězeno. Doc. Fedorová: V jaké výši budete čerpat úvěr? - Nebudu čerpat úvěr, záměr bude financován z vlastních zdrojů. Z jakého důvodu tedy komparujete úvěrové společnosti? - Z důvodu doporučení vedoucího.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record