Now showing items 1-10

building evaluation (1)
hodnocení budování (1)
life cycle (1)
limit state (1)
market value (1)
mezní stav (1)
systems approach (1)
systémový přístup (1)
tržní hodnota (1)
životní cyklus (1)