Now showing items 5-6 of 6

  • Systems approach to limit states in assessment of buildings 

    Kledus, Robert; Lorencová, Marie; Kuhrová, Kristýna; Semela, Marek; Janíček, Přemysl (STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016-06-30)
    A new phenomenon that is a limit state of the whole object was proposed for use in evaluation. The term limit state is commonly used for reliability assessment of technical objects, but not for economic evaluation of ...
  • Teorie oceňování nemovitých věcí 

    Klika, Pavel; Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019-04-09)
    Ve studijním textu se dozvíte základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i s možností využití výpočetních ...