Now showing items 1-1 of 1

  • Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku 

    Kledus, Robert (AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně, 2016-12-19)
    Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším ...