Now showing items 1-1 of 1

  • Teorie oceňování nemovitých věcí 

    Klika, Pavel; Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019-04-09)
    Ve studijním textu se dozvíte základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i s možností využití výpočetních ...