Now showing items 1-2 of 2

  • Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku 

    Kledus, Robert (AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně, 2016-12-19)
    Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším ...
  • Teorie oceňování nemovitých věcí 

    Klika, Pavel; Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019-04-09)
    Ve studijním textu se dozvíte základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i s možností využití výpočetních ...