Show simple item record

Improvement of heat insulation parameters of classic residential buildings and their impact on quality of inner environment

dc.contributor.advisorJaroš, Michalcs
dc.contributor.authorPospíšil, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:51Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:51Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, D. Zvýšení tepelně-izolačních parametrů klasických obytných budov a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38069cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6319
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím energetických simulací v oblasti klasických obytných budov při aplikaci opatření na snížení spotřeby tepla na vytápění. V úvodní části je zmíněn vývoj normativních požadavků na tepelné ztráty budov v České republice a způsoby snižování tepelné ztráty různými typy stavebních prvků. Další část je věnována vnitřnímu mikroklimatu budov a faktorům, které ho ovlivňují. Dále jsou zmíněny ekonomické a ekologické dopady těchto úprav. Poslední část popisuje zkoumané budovy a simulace, jejich nastavení a vyhodnocení.cs
dc.description.abstractMaster’s Thesis deals with utilization of energy simulation software in area of classic brick buildings and measures to decrease heat consumption. Introduction deals with historic development of heat loss demands in Czech Republic and ways how to decrease heat loss through different types of building elements. Next chapter is focused on indoor microclimate and it’s affecting factors. Last but not least are mentioned environmental and financial aspects of these adjustments. Final part shows examined buildings, simulation configurations and output evaluations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjecttepelná ztrátacs
dc.subjecttepelná zátěžcs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjecttepelná izolacecs
dc.subjecttepelný komfortcs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectTRNSYScs
dc.subjectApartment houseen
dc.subjectvillaen
dc.subjectheat lossen
dc.subjectheat loadsen
dc.subjectenergy demanden
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectthermal comforten
dc.subjectrate of returnen
dc.subjectTRNSYSen
dc.titleZvýšení tepelně-izolačních parametrů klasických obytných budov a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředícs
dc.title.alternativeImprovement of heat insulation parameters of classic residential buildings and their impact on quality of inner environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:14cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38069en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:10:47en
sync.item.modts2020.03.31 23:25:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠikula, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. Prof. Pavelek - Dotaz: "Jaká byla kritéria pro hodnocení kvality prostředí". Doc. Kratochvíl - Dotaz na graf 4.11 - Spotřeba tepla a chladu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record