Show simple item record

Production technology of plastic bracket bearings motor

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorSvoboda, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:02Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSVOBODA, V. Technologie výroby plastového držáku ložisek motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38063cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6322
dc.description.abstractCílem diplomové práce je na základě zadaného tvaru plastového dílce vypracovat rešerši na technologii vstřikování plastů do forem, provést návrh technologického postupu a konstrukce vstřikovací formy včetně potřebných výpočtů. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Na základě získaných informací z rešeršní části byl zvolen vhodný materiál, které se stal podkladem pro praktickou část práce. Praktická část obsahuje základní technologické výpočty, je doplněna o simulační analýzy plnění a pevnostní výpočty kritických prvků. Součástí práce je výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe target of this dissertation is based on the specified shape of plastic part to develop search technology of plastic injection molds, to the technological design process and construction of injection molds, including the necessary calculations. The project includes a search and a practical sections. Based on information from a search section a suitable material was chosen, which became the basis for practical section. The practical section with basic technology calculation is complemented by filling simulation analysis and stress analysis of critical elements. A part of this dissertation is the set of the drawings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsmrštěnícs
dc.subjecttermoplastcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectPolyamid.cs
dc.subjectshrinkageen
dc.subjectthermoplasticen
dc.subjectinjection molden
dc.subjectconstructionen
dc.subjectPolyamide.en
dc.titleTechnologie výroby plastového držáku ložisek motorucs
dc.title.alternativeProduction technology of plastic bracket bearings motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:02cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38063en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:17:56en
sync.item.modts2021.11.12 17:09:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOdehnal, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Viera Poppeová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record