Show simple item record

Rent of office spaces and the factors influencing it

dc.contributor.advisorHorňáková, Romanacs
dc.contributor.authorKyselá, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:15:23Z
dc.date.available2019-05-17T07:15:23Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKYSELÁ, J. Nájemné administrativních prostor a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91186cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63287
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku výše ceny nájemného a na faktory, které ji ovlivňují, u administrativních prostor ve vybraných městských částech města Brna. Popisuje současnou situaci na realitním trhu s komerčními objekty. Dále je zpracovaná v grafické a textové části databáze inzerovaných kancelářských prostor v deseti městských částech Brna. Výsledné údaje jsou zpracovány do map, tabulek a grafů. Závěrem diplomové práce je uvedeno vyhodnocení výsledků průzkumu realitního trhu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on a topic of the price of rent and its factors at the office spaces in selected districts in the city of Brno. It describes the current situation in the real estate market of commercial buildings. Furthermore, the database of the advertised offices in ten districts of Brno is composed of the graphical and text part of the thesis. The resulting data are processed into maps, tables and graphs. In the end of the thesis, the results of the research of the real estate market are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKomerční nemovitostcs
dc.subjectadministrativní prostorycs
dc.subjectkancelářecs
dc.subjectvýše nájemnéhocs
dc.subjectpronájemcs
dc.subjectměsto Brno.cs
dc.subjectCommercial real estateen
dc.subjectoffice spaceen
dc.subjectofficesen
dc.subjectprice of renten
dc.subjectrenten
dc.subjectBrno city.en
dc.titleNájemné administrativních prostor a faktory, které je ovlivňujícs
dc.title.alternativeRent of office spaces and the factors influencing iten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-11-01cs
dcterms.modified2016-11-04-14:41:09cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91186en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:11:32en
sync.item.modts2020.04.01 04:56:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Nájemné administrativních prostor a faktory, které je ovlivňují. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Pan prof. Ing. Albert Bradáč, DrCs., položil otázku: Zda uvažovala procentní podíl ročního nájemné k ceně nemovité věci. Pan doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc., položil otázku: Víte co to je facility management? Pan Ing. Pavel Klika položil otázku: Počet nabídek z pronájmů vzhledem k velikosti městské části. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record