Show simple item record

Study of dielectrical properties of organic material thin films

dc.contributor.advisorZmeškal, Oldřichcs
dc.contributor.authorPospíšil, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:22:14Z
dc.date.available2019-04-04T07:22:14Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, J. Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other97803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63294
dc.description.abstractDizertační práce je zaměřena na studium elektrických a zejména dielektrických vlastností tenkých vrstev organických materiálů, které mohou nacházet své uplatnění v organické elektronice a dalších odvětvích. Teoretická část se věnuje využití organických materiálů v organických fotovoltaických článcích, způsobům jejich depozice a metodám charakterizace. Jsou zde dále popsány teoretické poznatky o dielektrické spektroskopii včetně metod stanovení fyzikálních vlastností a vyhodnocení experimentálních dat. Experimentální část se věnuje studiu nízkomolekulárních organických solárních článků s objemovým heteropřechodem složeného z elektron donorní molekuly DPP(TBFu)2 a elektron akceptorních derivátů fullerenu PC60BM, PC70BM a TC60BM. Experimentální část je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje studiu dějů probíhajících na rozhraní aktivní vrstva/kontakt, druhá část se potom zaměřuje zejména na transportní procesy uvnitř struktury fotovoltaických článků a obsahuje i studium perovskitových solárních článků.cs
dc.description.abstractThe dissertation is focused on the study of electric and especially dielectric properties of thin film organic materials with their huge potential for optoelectronics and other industrial sectors. The theoretical part deals with the use of organic materials in organic photovoltaic cells, the methods of deposition techniques and characterization. The theoretical knowledge of the dielectric spectroscopy, including methods for determining the physical properties and evaluation of experimental data are also described. The experimental part is devoted to the study of small molecule organic solar cells with bulk heterojunction composed of electron donor molecule of DPP(TBFu)2 and electron acceptor fullerene derivatives, such as PC60BM, PC70BM and TC60BM. The experimental part is divided into two main parts. The first part deals with the study of processes occurring at the interface between the active layer and the contact; the second part is focused on transport processes inside the structure of photovoltaic cells and also contains a study of perovskite solar cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganická elektronikacs
dc.subjectorganické fotovoltaické článkycs
dc.subjectdepoziční technikycs
dc.subjectoptoelektrické vlastnostics
dc.subjectvolt-ampérové charakteristikycs
dc.subjectimpedanční spektroskopiecs
dc.subjectOrganic electronicsen
dc.subjectorganic photovoltaic cellsen
dc.subjectdeposition techniquesen
dc.subjectoptoelectrical propertiesen
dc.subjectcurrent-voltage characteristicsen
dc.subjectimpedance spectroscopyen
dc.titleStudium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálůcs
dc.title.alternativeStudy of dielectrical properties of organic material thin filmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-11-30cs
dcterms.modified2016-11-30-14:41:01cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid97803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:55:39en
sync.item.modts2019.05.18 17:53:36en
dc.contributor.refereeBoušek, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeMikula, Milancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record