Zobrazit minimální záznam

Technology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acid

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinaen
dc.contributor.authorBěťák, Jiříen
dc.date.accessioned2018-10-29T18:58:41Z
dc.date.available2021-12-08cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBĚŤÁK, J. Technology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other97875cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63314
dc.description.abstractPředkládaná dizertační práce se zabývá vývojem technologie výroby nového typu biodegradabilních vláken na bázi oxidované kyseliny hyaluronové. V rámci práce je postupně představován vývoj jednotlivých jednotkových operací výroby, jejichž správné porozumění a schopnost jejich řízení jsou klíčové pro žádaný chod celé vícestupňové technologie. V rámci práce je představen nezbytný vývoj technologického zařízení, průběžně konstruovaného pro účely laboratorního testování a následně až po samotnou linku pro finální výrobu vláken, která byla realizována v roce 2015. V rámci dizertační práce jsou dále navrhovány možnosti dodatečné chemické úpravy vláken s ohledem na zvyšování jejich stability ve vlhkém prostředí. S ohledem na cílené aplikace vláken pro vnitřní chirurgické implantace, jsou v práci vlákna též hodnocena z hlediska jejich materiálové biokomaptibility (toxicity).en
dc.description.abstractFollowing dissertation thesis discusses on the technological development of novel type of fully biodegradable fibers based on oxidized hyaluronic acid. The thesis describes main aspects of the technological unit operations that are essential for the right understanding and management of the entire multistep fiber-forming process. The thesis also mentions a design of main technological devices that were used within the laboratory development to gain the basic process knowledge and also the design of the further fiber-spinning production unit that was built in 2015. The thesis further discusses ways of potential chemical modification of fibers in order to increase their stability in wet environment. Regarding the targeted applications of discussed fibers within the internal surgical applications, the material biocompatibility or toxicity has been also evaluated.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectKyselina hyaluronováen
dc.subjectoxidovaný hyaluronanen
dc.subjectvláknoen
dc.subjectmokré zvlákňováníen
dc.subjectsíťováníen
dc.subjectHyaluronic acidcs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectoxidized hyaluronancs
dc.subjectfibercs
dc.subjectwet-spinningcs
dc.subjectcrosslinkcs
dc.titleTechnology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic aciden
dc.title.alternativeTechnology of monofilamentous fibers based on oxidized hyaluronic acidcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-12-08cs
dcterms.modified2016-12-09-09:39:20cs
thesis.disciplineFyzikální chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid97875en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:56:50en
sync.item.modts2018.10.22 14:51:49en
dc.contributor.refereeMráček, Alešen
dc.contributor.refereeBurgert, Ladislaven
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam