Show simple item record

Internal and external factors influencing the cost of equity capital

dc.contributor.advisorZinecker, Mareken
dc.contributor.authorMokhova, Nataliaen
dc.date.accessioned2018-10-29T18:57:11Z
dc.date.available2018-10-29T18:57:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMOKHOVA, N. Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other97925cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63386
dc.description.abstractNáklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních dat formulovat původní metodiku řízení nákladů vlastního kapitálu. Zdrojem sekundárních dat je rozsáhlá literární rešerše zahrnující zahraniční a tuzemské vědecké studie a databáze. Primární data, na základě nichž byl zkoumán vztah mezi teoretickými přístupy řízení nákladů vlastního kapitálu a podnikovou praxí, byla získána formou dotazníkového šetření od finančních manažerů působících v podnicích se sídlem na území ČR. Data byla zpracována s využitím statistických metod. Výsledky disertační práce přispívají k hlubšímu porozumění vztahu mezi náklady vlastního kapitálu a jejich determinantů a odhalují rozdíly mezi teorií a manažerskou praxí. Navrhovaná metodika řízení nákladů vlastního kapitálu je určená k použití v podnikové praxi a lze předpokládat její další rozvíjení v rámci navazujících výzkumných aktivit.en
dc.description.abstractThe cost of equity capital is essential and significant element in the corporate decision making process, which is exposed to the influence of internal and external factors. The aim of the doctoral thesis is based on the comprehensive review of the theoretical literature on the internal and external factors influencing the cost of equity capital and a subsequent primary empirical research towards testing the identified theoretical approaches on a sample of Czech companies to transform the gained knowledge into a methodology supporting CFO’s decision-making process on corporate financing with regard to the cost of equity capital reduction. The thesis contributes to the explanation of the corporate financing decision-making by combining different theories, surveyed gained data in Czech business environment and statistical methods. The combination of primary and secondary research enhances deeper understanding of relationship between CEC and its determinants revealing a gap between theory and practice in a particular area of expertise. As an outcome of the research, the designed methodology incorporates the worldwide knowledge of scientific community and practical experience of Czech companies and is intended for application among corporate managers and academics.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNáklady vlastního kapitálůen
dc.subjectinterní faktoryen
dc.subjectcorporate governanceen
dc.subjectexterní faktoryen
dc.subjectměnová politikaen
dc.subjectfiskální politikaen
dc.subjectfinanční stabilitaen
dc.subjectfinancování podnikuen
dc.subjectrozhodovací procesen
dc.subjectmetodika.en
dc.subjectCost of equity capitalcs
dc.subjectinternal factorscs
dc.subjectdisclosurecs
dc.subjectcorporate governancecs
dc.subjectexternal factorscs
dc.subjectmonetary policycs
dc.subjectfiscal policycs
dc.subjectfinancial stabilitycs
dc.subjectcorporate financingcs
dc.subjectdecision-making processcs
dc.subjectmethodology.cs
dc.titleVliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitáluen
dc.title.alternativeInternal and external factors influencing the cost of equity capitalcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-11-25cs
dcterms.modified2016-12-08-09:03:43cs
thesis.disciplinePodnikové financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid97925en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:42:46en
sync.item.modts2020.03.31 17:42:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKožená, Marcelaen
dc.contributor.refereeŽivělová, Ivaen
dc.contributor.refereeLace, Nataljaen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Dr. Natalja Lace (člen) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (člen)cs
but.defenceDoktorandka odpověděla na dotazy oponentů: - zabývá se v práci řešenou problematikou některý z ekonomů českých? - K některým otázkám lze mít připomínku, zda podstata otázky mohla být respondentům dostatečně srozumitelná, např. metody odhadu nákladů na vlastní kapitál, formy rizika (jedinečné, systematické) či jestli otázek nebylo příliš mnoho, přičemž na některé lze složitě hledat odpověď (např. růst cen surovin, rozvoj finančního trhu, likvidita bank, zvyšující se míra korupce apod.). - Váhy byly stanoveny pouze na základě počtu odpovědí jednotlivých respondentů? Mohl by být použit i jiný způsob stanovení vah? - Potřebné údaje pro využití navrženého metodického postupu byly stanoveny autorkou. Nebylo možno využít skutečných údajů některých firem, které byly osloveny dotazníkovým šetřením? - Je možné také specifikovat přínosy práce také v oblasti pedagogické? Pokud ano, v jakých předmětech lze nové poznatky, obsažené v disertační práci uplatnit? - In Table 16 «Rating of internal factors» (p. 98) the author presents «Board independence» (F15), «Board of directors structure» (F16) and «Corporate ethics» (F17) as independent internal factors, while they are part of «Corporate governance»; thus all these factors should be considered as one.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record