Now showing items 1-10

a combination of symmetric and asymmetric cryptography algorithms is designed that provides both high efficiency and complexity. It is a combination of the symmetric block cyphers Electronic Code Book (1)
a soustředí se zejména na oblast (1)
aj. (1)
ale také zachována jeho komplexnost systému. Jedná se o kombinaci symetrických blokových algoritmů elektronické kódové knihy (1)
and the asymmetric algorithm of Diffie-Hellman over Elliptic Curves (1)
are brought closer. The main part of this thesis is devoted to the research of the author’s own hybrid solution – the hybrid cryptosystem. The solution fulfils all necessary principles of information security – authenticity (1)
Cipher Block Chaining (1)
confidentiality (1)
deep research on the cryptography of elliptic curves and the key distribution scheme is presented. Two main curve types are dealt with – over a finite field and over a field of characteristic two. The implementation included more than 50 elliptic curves of different standards. The implementation of the curves of order p = 256 has the highest impact. These curves were not addressed on such devices at the time of solution. Finally (1)
Dizertační práce se zabývá výzkumem v oblasti optimalizace telemetrických systémů v energetice z pohledu informační bezpečnosti. Práce pojednává o současných problémech informační bezpečnosti (1)