Show simple item record

Interakce iontů těžkých kovů s částicemi na bázi uhlíku a železa

dc.contributor.authorFialová, Danacs
dc.contributor.authorKremplová, Monikacs
dc.contributor.authorMelichar, Lukášcs
dc.contributor.authorKopel, Pavelcs
dc.contributor.authorHynek, Davidcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.date.accessioned2017-01-20T09:55:33Z
dc.date.available2017-01-20T09:55:33Z
dc.date.issued2014-03-18cs
dc.identifier.citationMaterials . 2014, vol. 7, issue 4, p. 2242-2256.en
dc.identifier.issn1996-1944cs
dc.identifier.other106113cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63709
dc.description.abstractDue to the rapid development of industry and associated production of toxic waste, especially heavy metals, there is a great interest to create and upgrade new sorption materials to remove these pollutants from the environment. This study is aimed to determine the effectiveness of different carbon forms (graphene, expanded carbon, multi-wall nanotubes) and paramagnetic particles (Fe2O3) for adsorption of cadmium(II), lead(II), and copper(II) on its surface, with different interaction time from 1 minute to 24 hours. The main attention is paid to the detection of these metals using differential pulse voltammetry. Based on the obtained results, the graphene and Fe2O3 are found to be the good candidates for removal of heavy metals from the environment.en
dc.description.abstractVzhledem k rychlému rozvoji průmyslu a související produkce toxických odpadů, zejména těžkých kovů, je zde velký zájem o vytvoření a modernizaci nových sorpčních materiálů k odstranění těchto znečišťujících látek z prostředí. Tato studie si klade za cíl, aby bylo možné určit účinnost různých forem uhlíku (grafenové, rozšířený uhlík, multi-nanotrubice) a paramagnetické částice (Fe2O3) pro adsorpci kadmia (II), olova (II) a mědi (II) na jeho povrchu, s různými časovými interakci od 1 minuty do 24 hodin.Hlavní pozornost je věnována detekci těchto kovů pomocí diferenční pulsní voltametrie. Na základě získaných výsledků, grafenu a Fe2O3 zjištěno, že jsou vhodnými kandidáty pro odstraňování těžkých kovů z prostředí.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent2242-2256cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofMaterialscs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1996-1944/7/3/2242cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectElectrochemical detectionen
dc.subjectMulti-wall nanotubesen
dc.subjectGrapheneen
dc.subjectExpanded carbonen
dc.subjectHeavy metal ionsen
dc.subjectParamagnetic particleen
dc.subjectVoltammetryen
dc.subjectElektrochemická detekce
dc.subjectMulti-nanotrubice
dc.subjectGrafenn
dc.subjectrozšířený uhlík
dc.subjectionty těžkých kovů
dc.subjectParamagnetické částice
dc.subjectvoltametrie
dc.titleInteraction of Heavy Metal Ions with Carbon and Iron Based Particlesen
dc.title.alternativeInterakce iontů těžkých kovů s částicemi na bázi uhlíku a železacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
sync.item.dbidVAV-106113en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.08.08 00:57:49en
sync.item.modts2019.08.08 00:16:55en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume7cs
dc.identifier.doi10.3390/ma7032242cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1996-1944/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International