Show simple item record

Establishing Mutual Links among Brain Structures

dc.contributor.advisorHalámek, Josefcs
dc.contributor.authorKlimeš, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLIMEŠ, P. Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other97917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63841
dc.description.abstractLidský mozek je tvořen vzájemně propojenými populacemi nervových buněk, které formují anatomicky i funkčně oddělené struktury. Pro studium fyziologie a patologie lidského mozku je zcela zásadní znát, jak jsou tyto struktury propojeny a jak se mezi nimi šíří informace. Publikované metody na detekci vzájemných vazeb se velmi často omezují pouze na analýzu povrchového EEG, pracují s vymezeným počtem kontaktů a nezachycují dynamický vývoj konektivity při kognitivních procesech nebo při různých stavech vědomí. Současně nepopisují konektivitu patologických částí mozku, jejíž analýza by mohla zásadně přispět k výzkumu a léčbě dané patologie. Cílem této práce je návrh metodiky a následná analýza časového průběhu vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami z intrakraniálního EEG. Analyzovány jsou fyziologické procesy v průběhu kognitivní stimulace, a lokální konektivita patologických částí epileptického mozku při klidu a spánku. Výsledky přinášejí nové poznatky v oblasti základního výzkumu fyziologie lidského mozku, kterých bylo dosaženo pomocí inovativního postupu, jenž kombinuje metody konektivity a výpočty výkonů EEG signálů. V druhé části práce je analyzována lokální konektivita epileptického ložiska (SOZ). Výsledky popisují funkční oddělení SOZ od okolní tkáně a mohou přispět do klinické praxe léčby epilepsie.cs
dc.description.abstractThe Human brain consists of mutually connected neuronal populations that build anatomically and functionally separated structures. To understand human brain activity and connectivity, it is crucial to describe how these structures are connected and how information is spread. Commonly used methods often work with data from scalp EEG, with a limited number of contacts, and are incapable of observing dynamic changes during cognitive processes or different behavioural states. In addition, connectivity studies almost never analyse pathological parts of the brain, which can have a crucial impact on pathology research and treatment. The aim of this work is connectivity analysis and its evolution in time during cognitive tasks using data from intracranial EEG. Physiological processes in cognitive stimulation and the local connectivity of pathology in the epileptic brain during wake and sleep were analysed. The results provide new insight into human brain physiology research. This was achieved by an innovative approach which combines connectivity methods with EEG spectral power calculation. The second part of this work focuses on seizure onset zone (SOZ) connectivity in the epileptic brain. The results describe the functional isolation of the SOZ from the surrounding tissue, which may contribute to clinical research and epilepsy treatment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectintrakraniální EEGcs
dc.subjectkonektivitacs
dc.subjectkorelacecs
dc.subjectkoherencecs
dc.subjectčasově-frekvenční analýzacs
dc.subjectepilepsiecs
dc.subjectintracranial EEGen
dc.subjectconnectivityen
dc.subjectcorrelationen
dc.subjectcoherenceen
dc.subjecttime-frequency analysisen
dc.subjectepilepsyen
dc.titleStanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturamics
dc.title.alternativeEstablishing Mutual Links among Brain Structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-09-11cs
dcterms.modified2017-10-18-00:01:01cs
thesis.disciplineBiomedicínská elektronika a biokybernetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid97917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:59:10en
sync.item.modts2019.05.18 14:06:48en
dc.contributor.refereeHlinka,, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeKrajča,, Vladimírcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record