Now showing items 1-1 of 1

  • Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků 

    Reková, Eliška (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
    Cílem článku je analyzovat pojem „faktory úspěchu“ z pohledu akademického zkoumání i seřazení žebříčku úspěšnosti na poli obchodním. Práce zkoumá, zdali existuje jednotný rámec, který by definovat „faktory úspěchu,“ či ...